Farvetest for Astrologer

 

Astrologi og farver hører sammen 

 

 

Hvorfor farvetest?

Allerede den babylonske og græske astrologi forbandt planeterne med farver, selv om tildelingen af farver ikke var entydige. Frem for at gætte på hvilke farver man kan forbinde med planeterne, valgte jeg i 1990 at gå en anden vej. Jeg bad ’forsøgspersoner’ om at lægge 7 eller 8 farver i en rækkefølge, startende med den farve de bedst kunne lide. Den sidste valgte farve var den, de mindst kunne lide. Ved at sammenholde fødselshoroskopet samt transitter og progressioner med resultatet af farvetesten er nogle klare resultater kommet frem.

 

 

Radix og farvetest

Et horoskop er sædvanligvis komplekst at analysere og vurdere. Hvordan er vedkommende? Hvad er markante personlige træk og egenskaber? Et horoskop er komplekst, fordi mange faktorer spiller sammen, som f.eks. planeter i tegn, i huse og ikke mindst de mange aspekter. Man kunne tage nogle eksempler:

 

En person har ikke rigtigt nogle planeter i jordtegn, men Saturn står stærkt i horoskopet, f.eks. ved, at den er apex i en T-kvadratur eller danner mange aspekter. Hvad nu? Er dette en person, som mangler ’jord’, dvs. generelt er ustruktureret og mangler jordforbindelse, bl.a. praktisk sans? Eller opvejer den stærke Saturn dette? Her vil farvetesten hurtigt vise, hvordan det står til med jord-forbindelsen. Dette gøres ved at finde identiteten i farvetesten. Min erfaring er, at Saturn (samt elementet jord) mest af alt skal forbindes med farven grøn.

 

 

Transitter, progressioner og farvetest

Når man forstår at evaluere farvetesten, kan man se, hvad der er personens mål, dvs. hvor han eller hun gerne vil hen. Testen viser symbolsk personens forventninger til egen fremtid. I denne forbindelse kommer planeternes farver meget markant frem. Lad mig give nogle eksempler.

 

Neptun og den violette farve

Når en person har vanskelige Neptun-transitter, mere end progressive aspekter til Neptun, vil vedkommende sædvanligvis vælge Violet som en af de to første farver. Violet står her for flere ting, men primært forvirring. Personen er altså uklar på, hvilken vej hun skal gå, eller hvordan et ønsket mål realiseret. Lad os sige, at en person samtidig har andre transitter, men alligevel vælger violet. Det viser her, at Neptun transitten, evt. progressive aspekter til Neptun, bliver det kommende års vigtigste aspekt.

 

 

Ønsker du at læse mere (fortsættelse): clik her

 

8 laminerede farvekort

 

 - leveres i æske sammen med instruktioner og tydningsmanual (på en Cd).

 

Pris 350,- plus forsendelse, ca. 25 Kr. 

 

De 8 anvendte farver er:

 

Rød  Grøn  Gul  Blå

Orange  Violet  Pink  Sort

 

Hvordan udføres testen?

 

Testen udføres ved, at du to gange lægger de 8 farver op i en lige række på et bord foran klienten. Hver gang skal klienten vælge farverne i den rækkefølge, som vedkommende bedst kan lide farverne. Ud fra disse to ny rækker evalueres testens resultat.

 

Fire vigtige dimensioner

 

Testen finder frem til fire vigtige dimensioner hos klienten:

 

* Målet/fremtiden ca. 1 år ud

 

* Identitet, karaktertræk

 

* Latente ressourcer

 

* Hvad der ikke fungerer/

   fortiden, 1-2 år tilbage

          

      ---------------------

 

 

Bestilling

 

Tlf: 3526 3554 

Mobil: 6073 6051 

 

E-mail: bestilling@farvetest.dk

 

Du kan også bestille en personlig

analyse.

-click her for mere information:

Astrologi & Behov:

Foredrag Neptun:: her

 

 © 2011 Cosmic Mirror v/ Lars Steen Larsen Fil.dr (Ph.d)

 

Cosmic Mirror

har udviklet en unik farvetest til astrologer.

 

Ved at bruge farvetesten kan du langt bedre og nemmere forstå et radix horoskop samt transitter og progressioner.

 

Cosmic Mirror